Spejarscouten stannar upp för att fundera över vad hen redan hunnit göra och lära sig under sina scoutår.

Valikko

Det som varit


Målsättning:

Spejarscouten stannar upp för att fundera över vad hen redan hunnit göra och lära sig under sina scoutår.

Beskrivning:

Spejarscouten minns sin egen scoutstig. Vilka stunder var bäst? Var startade scoutstigen i tiderna? Vilka saker har fått dig att fortsätta på scoutstigen? Hur har patrullens medlemmar förändrats under årens lopp?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kaveritaidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren deltar i planering och genomförande av aktiviteten. Patrulledarens uppgift är att inspirera och uppmuntra spejarscouterna att tänka tillbaka på tidigare evenemang och utfärder.   Lotsens uppgift: Lotsen ordnar en uppflyttning för spejarscouterna. Vid behov kan hen be den blivande explorerscoutlotsen och patrulledaren om hjälp med att ordna evenemanget. Satsa gärna på arrangemangen och berätta inte allt för spejarscouterna om uppflyttningen, eftersom det är meningen att evenemanget ska vara en aning hemlighetsfullt. Lotsen uppmuntrar och inspirerar spejarscouterna att se tillbaka på sin egen scoutstig. Efter att aktiviteten kan spejarscouterna få spejarscoutsigillet under festliga omständigheter.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppflyttning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Om det finns bilder tagna under spejarscouternas år i scouterna från olika utfärder, evenemang och läger kan man sammanställa ett bildkollage. Samtidigt tänker man tillbaka på vad man gjort under olika evenemang. Med hjälp av bilderna kan man också se hur spejarscouterna utvecklats under åren. Ifall patrullen varit tillsammans en längre tid, kan det löna sig att också gräva fram patrullens gamla dagböcker och gå tillbaka i tiden med hjälp av dem.  

Spejarscouten ritar en bild på ett papper. På bilden märker hen ut hur hens egen scoutstig framskridit och vad hen gjort under olika skeden. Också de roligaste stunderna och stunder då scoutmotivationen sjunkit märks ut på bilden. Till slut tittar patrullen på ritningarna och funderar tillsammans på vilka saker som ger motivation och vilka som inte gör det.

Leken Mera cokis! speglar såväl den gångna som den kommande scoutstigen. Uppgifterna under uppflyttningen genomförs alltid enligt ämnesområde från vargungarnas svårighetsnivå, till exempel vid knopar så gör man först sjömansknopen. Då scouterna gjort sjömansknopen ropar de Mera cokis! och dricker lite cokis och fortsätter sedan till äventyrsscouternas svårighetsnivå. Då den är avklarad, ropar man igen Mera cokis! och dricker lite. Därefter fortsätter det likadant tills man når explorerscoutnivån. Spejarscouterna behöver inte klara av uppgiften på explorerscoutnivå men får gärna bekanta sig med uppgiften. Explorerscoutåldern för med sig mera ansvar, möjligheter och uppgifter. Ibland kan energinivån för scoutingen vara lite låg, men då höjer cokis nivån. Därför satsar man redan under uppflyttningen på att tanka cokis, så att energinivån ska hållas hög under hela explorerscouttiden. Reservera alltså tillräcklig med cokis för deltagarna! Mera cokis!-uppflyttningen kan genomföras i samband med en hajk eller på en bestående mötesplats som t.ex. kårlokalen.   Exempel på ämnesområden: 

  • Knopar: sjömansknop, skotsstek, pålstek, dubbelt halvslag, timmerstek och tagling 
  • Orientering: grundläggande karttecken – mer karttecken och kompass – att gå i kompassriktning – koordinatsystem 
  • Eld: att tända och släcka en tändsticka – att tända en eld utan tändstickor, t.ex. elddon – att tända en eld med hjälp av t.ex. ett brännglas 
  • Mat: koka vatten på trangia – göra påsmat på trangia – tillreda godsaker på trangia, t.ex. pizza, munkar eller karelska piroger  
  • Naturkännedom: jag känner igen husdjur – jag känner igen bär – jag känner igen fåglar/fågelläten – vi går på insektsafari  
Källa: Hämeen Partiopiirin siirtymäpaketti 

Lägg till tips

Bifoga