Spejarscouten stannar upp för att fundera över vad hen redan hunnit göra och lära sig under sina scoutår.

Valikko

Det som varit


Målsättning:

Spejarscouten stannar upp för att fundera över vad hen redan hunnit göra och lära sig under sina scoutår.

Beskrivning:

Spejarscouten minns sin egen scoutstig. Vilka stunder var bäst? Var startade scoutstigen i tiderna? Vilka saker har fått dig att fortsätta på scoutstigen? Hur har patrullens medlemmar förändrats under årens lopp?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kaveritaidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren deltar i planering och genomförande av aktiviteten. Patrulledarens uppgift är att inspirera och uppmuntra spejarscouterna att tänka tillbaka på tidigare evenemang och utfärder.   Lotsens uppgift: Lotsen ordnar en uppflyttning för spejarscouterna. Vid behov kan hen be den blivande explorerscoutlotsen och patrulledaren om hjälp med att ordna evenemanget. Satsa gärna på arrangemangen och berätta inte allt för spejarscouterna om uppflyttningen, eftersom det är meningen att evenemanget ska vara en aning hemlighetsfullt. Lotsen uppmuntrar och inspirerar spejarscouterna att se tillbaka på sin egen scoutstig. Efter att aktiviteten kan spejarscouterna få spejarscoutsigillet under festliga omständigheter.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppflyttning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga