Spejarscouten uppflyttas till explorerscout. Uppflyttningen gör intryck på den blivande explorerscouten och hen känner sig som en äldre scout efter uppflyttningen.

Valikko

Uppflyttning


Målsättning:

Spejarscouten uppflyttas till explorerscout. Uppflyttningen gör intryck på den blivande explorerscouten och hen känner sig som en äldre scout efter uppflyttningen.

Beskrivning:

Målsättningen med uppflyttningen är att klargöra för spejarscouterna att en åldersgrupp tar slut och en ny börjar. Uppflyttningen kan vara en utfärd under en helg, en del av ett sommarläger eller ett möte. Huvudsaken är att uppflyttningen ordnas. Det lönar sig för kåren att modigt skapa nya uppflyttningstraditioner, om kåren inte ännu har sådana. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus kårlokal annan
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren deltar i uppflyttningen enligt överenskommelse.   Lotsens uppgift: Lotsen ansvarar tillsammans med patrulledaren för genomförandet av uppflyttningen. Om möjligt, lönar det sig att be explorerscouternas blivande lots och patrulledare med också. Om spejarscouterna flyttas upp till en redan existerande grupp kan lotsen använda patrulledare som hjälp i planeringen och arrangemangen. Om de nya explorerscouterna blir medlemmar i en redan existerande explorerscoutpatrull, lönar det sig att ordna uppflyttningen så att också de äldre explorerscouterna är på plats och deltar åtminstone delvis i uppflyttningen. Då får explorerscoutpatrullen direkt jobba på sin gruppanda. Många scoutkårer har egna uppflyttningstraditioner. Om det inte finns traditioner, lönar det sig att skapa sådana. Lotsens uppgift är att se till att uppflyttningen ordnas. Lotsen behövs också för att föra fram de positiva sidorna i den nya åldersgruppen och göra reklam för dem. Dessutom är det viktigt, att den nya åldersgruppen klargörs och öppnas i samband med uppflyttningen eller direkt efter den. Till uppflyttningen hör ofta stora förväntningar eller längtan tillbaka till den gamla åldersgruppen. I samband med uppflyttningen ser lotsen till att var och en får dela med sig av sina känslor vid behov. Om kåren brukar ordna något slags dop till den nya åldersgruppen, ser lotsen också till att dopet känns tryggt för de nya explorerscouterna.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppflyttning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ett explorerscoutdop ordnas för de blivande explorerscouterna. Explorerscoutdopet ska vara mystiskt och hemlighetsfullt, som ingen annan får veta om, speciellt inte de yngre åldersgrupperna. Under explorerscoutdopet blir spejarscouterna explorerscouter. De blivande åldersgruppskompisarna kan vara med och samtidigt välkomna de nya explorerscouterna till explorerscoutgemenskapen. Explorerscoutdopet får inte vara förnedrande utan måste vara trevligt och uppmuntrande. 

Lägg till tips

Bifoga