Spejarscouten vet vad som händer under spejarscouttiden och hurdana valmöjligheter spejarscoutpatrullen har. Spejarscouten vet hurudant stöd och hurudan hjälp hen får av lotsen. Spejarscouten avger spejarscoutlöftet och förbinder sig till scoutingens ideal.

Valikko

Välkommen spejarscout

Spejarscouten vet vad som händer under spejarscouttiden och hurdana valmöjligheter spejarscoutpatrullen har. Spejarscouten vet hurudant stöd och hurudan hjälp hen får av lotsen. Spejarscouten avger spejarscoutlöftet och förbinder sig till scoutingens ideal.

Spejarscouten bekantar sig med sin egen åldersgrupp, åldersgruppens program, med samarbetet mellan spejarscoutpatrullen, patrulledaren och lotsen. 

Obligatoriska