Spejarscouten känner samhörighet med sin patrull.

Valikko

Gruppanda


Målsättning:

Spejarscouten känner samhörighet med sin patrull.

Beskrivning:

Patrullens medlemmar bekantar sig med varandra och skapar en god gruppanda. Det lönar sig att fördela övningarna i denna aktivitet, t.ex. lekar för att höja gruppandan, till flera möten. Det finns också färdiga övningar i till exempel pausmaterialet.  

Även om spejarscoutpatrullen består av samma medlemmar som i äventyrsscoutåldern, är det ändå bra att göra gruppövningar så att också patrulledaren och lotsen blir en del av gruppen. Speciellt viktiga är övningarna i en situation där gruppen får en ny medlem. Om den nya medlemmen börjar mitt i verksamhetsperioden är det också bra att leka några lekar för att höja gruppandan till veckomötena.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Ryhmähenki
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder övningarna och väljer dem på förhand tillsammans med lotsen. Patrulledaren ser till att de redskap som behövs finns på plats.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att fundera vilka gruppövningar är lämpliga för patrullen. Under övningarna ger lotsen utrymme åt patrulledaren att leda övningarna, så att spejarscouterna får en klar bild av att det är patrulledaren som är den ansvariga ledaren för gruppen.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen spejarscout

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga