Spejarscouten känner samhörighet med sin patrull.

Valikko

Gruppanda


Målsättning:

Spejarscouten känner samhörighet med sin patrull.

Beskrivning:

Patrullens medlemmar bekantar sig med varandra och skapar en god gruppanda. Det lönar sig att fördela övningarna i denna aktivitet, t.ex. lekar för att höja gruppandan, till flera möten. Det finns också färdiga övningar i till exempel pausmaterialet.  

Även om spejarscoutpatrullen består av samma medlemmar som i äventyrsscoutåldern, är det ändå bra att göra gruppövningar så att också patrulledaren och lotsen blir en del av gruppen. Speciellt viktiga är övningarna i en situation där gruppen får en ny medlem. Om den nya medlemmen börjar mitt i verksamhetsperioden är det också bra att leka några lekar för att höja gruppandan till veckomötena.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Ryhmähenki
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder övningarna och väljer dem på förhand tillsammans med lotsen. Patrulledaren ser till att de redskap som behövs finns på plats.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att fundera vilka gruppövningar är lämpliga för patrullen. Under övningarna ger lotsen utrymme åt patrulledaren att leda övningarna, så att spejarscouterna får en klar bild av att det är patrulledaren som är den ansvariga ledaren för gruppen.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen spejarscout

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen står i en ring. En av spejarscouterna ställer sig i ringens mitt. De andra markerar sin plats på marken. Den spejarscouten som står i mitten har som uppgift att säga vem som ska byta plats, t.ex. alla som har en röd tröja på sig/ vars mammor har glasögon/ som har husdjur etc. Den som står i mitten försöker nu ta en av de andra deltagarnas plats. Den som blir utan plats hamnar i mitten och ska komma på vem som är näst i tur att byt plats. Källa: DDS

Patrullen funderar tillsammans på vad var och en patrullmedlem är bra på. Lotsen ser till att varje patrullmedlem får positiv feedback. Varje patrullmedlem kan också få en ansvarsuppgift enligt de egna förmågorna för hela etappen. Sådana uppdrag kan bl.a. vara att uppdatera webbsidor, vara ekonom, ansvarig för mellanmål eller illustratör för loggboken. 

Kom och sätt dig bredvid mig-övning. Lekdeltagarna sitter i en ring. Det finns en extra stol i ringen. Den som sitter till höger om den tomma stolen börjar leken med att be någon av de andra lekdeltagarna att komma och sitta på den tomma stolen på basis av en positiv egenskap.   Till exempel: Elin –  jag ber dig att komma och sitta bredvid mig för att du ofta får mig att skratta. Patrullen kan komma överens om att den som en gång blivit kallad inte kan bli kallad på nytt innan alla blivit kallade minst en gång. Till slut lönar det sig att fundera och diskutera tillsammans om hur övningen kändes. Var det lätt att be andra att komma och sitta på stolen? Hur kändes det att bli kallad?

Varje deltagare väljer en annan lekdeltagare, som passar in på påståendena, genom att placera sin hand på hens axel. Påståendena ska vara positiva och både patrulledaren och lotsen ska följa med att alla lekdeltagare blir valda i något skede.   Exempel på påståenden:   - Personen som du lärde känna först.   - En person som har förmågan att också vara tyst.   - Den person som du skulle vilja grunda ett bänd, en cirkusskola, ett café, en resebyrå eller en teater osv. med.   - Den person som du skulle anställa som din livvakt, frissa, lyssnare, som assistent till din bilaffär osv.   - Den person som du tycker är modig, uppfinningsrik, uppmuntrande, rättvis, ständigt leende, flitig osv.

Patrullen funderar över sina egna styrkor och sammanställer en plansch över de goda egenskaperna i patrullen. I mitten av pappret ritas en fyrkant i vilken man skriver tre egenskaper, som alla patrullens medlemmar har. Efter det här ritar men åt varje patrullmedlem ett område på pappret. På området skriver man patrullmedlemmens namn och tre goda egenskaper som bara patrullmedlemmen har.

Lägg till tips

Bifoga