Spejarscouten känner samhörighet med sin patrull. Hen känner till sin patrulls tillvägagångssätt.

Valikko

Patrullens spelregler


Målsättning:

Spejarscouten känner samhörighet med sin patrull. Hen känner till sin patrulls tillvägagångssätt.

Beskrivning:

Patrullmedlemmarna kommer överens om gemensamma spelregler om t.ex. möten och informationsgång. Under mötet diskuteras hurudana rättigheter och skyldigheter varje gruppmedlem har.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kaveritaidot Partiokulttuuri Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder mötet, men ger patrullmedlemmarna tillräckligt med utrymme för att komma med förslag. Det är bra om patrulledaren funderar på förhand tillsammans med lotsen på vilka spelregler som behövs.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att fundera vilka gruppövningar är lämpliga för patrullen. Under övningarna ger lotsen utrymme åt patrulledaren att leda övningarna, så att spejarscouterna får en klar bild av att det är patrulledaren som är den ansvariga ledaren för gruppen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen spejarscout

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga