Spejarscouten känner samhörighet med sin patrull. Hen känner till sin patrulls tillvägagångssätt.

Valikko

Patrullens spelregler


Målsättning:

Spejarscouten känner samhörighet med sin patrull. Hen känner till sin patrulls tillvägagångssätt.

Beskrivning:

Patrullmedlemmarna kommer överens om gemensamma spelregler om t.ex. möten och informationsgång. Under mötet diskuteras hurudana rättigheter och skyldigheter varje gruppmedlem har.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kaveritaidot Partiokulttuuri Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder mötet, men ger patrullmedlemmarna tillräckligt med utrymme för att komma med förslag. Det är bra om patrulledaren funderar på förhand tillsammans med lotsen på vilka spelregler som behövs.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att fundera vilka gruppövningar är lämpliga för patrullen. Under övningarna ger lotsen utrymme åt patrulledaren att leda övningarna, så att spejarscouterna får en klar bild av att det är patrulledaren som är den ansvariga ledaren för gruppen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen spejarscout

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen bekantar sig med spejarscoutens ideal och löftet. Hurudana rättigheter borde alla ha inom scouterna? Patrullen funderar hurudana rättigheter som skapar en säker och samarbetsvillig patrull, där alla känner sig så säkra att de kan berätta om sina egna tankar. Exempel på sådana här rättigheter är t.ex. rätten att bli behandlad på ett respektfullt sätt, rätten att uttrycka sina känslor, rätten att ändra sin åsikt och rätten att göra fel. Patrullen samlar alla rättigheter på ett stort papper, antingen hela patrullen tillsammans eller i små grupper. Med rättigheter kommer skyldigheter. Rättigheterna är värdefulla och för att få ha dem måste man ge något i ersättning. Patrullen funderar över vilka plikter som följer med varje rättighet. T.ex. förutsätter rätten att bli behandlad på ett respektfullt sätt att man själv visar respekt och lyssnar på andra. Patrullen antecknar också alla skyldigheter på ett stort papper. Efter det fördelar sig patrullen i mindre gruppen för att skapa patrullens regler av skyldigheterna och rättigheterna. Reglerna samlas till patrullens loggbok eller som plansch på en vägg under ledning av patrulledaren. Var och en godkänner reglerna genom att signera under reglerna eller genom att trycka sitt fingeravtryck under dem. Till slut förs en diskussion om hur man övervakar att reglerna efterföljs och hur man gör om någon bryter reglerna. 

Patrullen sammanställer alla gemensamma regler till en plansch. Spejarscouternas regler berör informationsgång, mellanmål, användning av telefonen i kårlokalen, svordomar och så vidare. Samtidigt stärks gruppens identitet och gruppandan. 

Lägg till tips

Bifoga