Spejarscouten känner till sin egen åldersgrupps löfte och ideal.

Valikko

Spejarscoutlöftet och -idealen


Målsättning:

Spejarscouten känner till sin egen åldersgrupps löfte och ideal.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med spejarscoutidealen och löftet. Hen avger scoutlöftet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren informerar om löftesgivningen och handleder patrullen i praktiska saker. Patrulledaren presenterar innehållet i spejarscoutidealen och -löftet.   Lotsens uppgift: Lotsen inleder diskussionen om löftet och idealens betydelse och hjälper spejarscouterna att föra diskussionen. Lotsen ordnar ett löftesgivningstillfälle för spejarscouterna, om löftet inte avges på något annat av kårens evenemang. Löftesgivningen kan ordnas som avslutning på spejarscoutdopet eller uppflyttningen t.ex. under en utfärd, på en vandring eller på ett stadsäventyr. Det väsentliga är att löftesgivningen är minnesvärd upplevelse och en festlig tillställning för spejarscouterna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen spejarscout

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga