Spejarscouten känner till sin egen åldersgrupps löfte och ideal.

Valikko

Spejarscoutlöftet och -idealen


Målsättning:

Spejarscouten känner till sin egen åldersgrupps löfte och ideal.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med spejarscoutidealen och löftet. Hen avger scoutlöftet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren informerar om löftesgivningen och handleder patrullen i praktiska saker. Patrulledaren presenterar innehållet i spejarscoutidealen och -löftet.   Lotsens uppgift: Lotsen inleder diskussionen om löftet och idealens betydelse och hjälper spejarscouterna att föra diskussionen. Lotsen ordnar ett löftesgivningstillfälle för spejarscouterna, om löftet inte avges på något annat av kårens evenemang. Löftesgivningen kan ordnas som avslutning på spejarscoutdopet eller uppflyttningen t.ex. under en utfärd, på en vandring eller på ett stadsäventyr. Det väsentliga är att löftesgivningen är minnesvärd upplevelse och en festlig tillställning för spejarscouterna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen spejarscout

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

För att varje spejarscout verkligen ska förstå innebörden i idealen och löftet, är det bra att t.ex. under kvällsandakten/taptot tillsammans fundera på vad de i praktiken betyder. Patrulledaren eller lotsen kan tilldela var och en ett avsnitt ur idealen eller så kan patrullen behandla dem tillsammans. Tanken är att fundera över t.ex. vad Främja vänskap över gränserna betyder. Det kan t.ex. betyda att träffa kårens andra spejarscouter på avdelningsträffar, men vad betyder det i t.ex. skolan eller hemma? 

Patrulledaren och lotsen spelar upp idealen som sketcher och patrullen ska gissa deras innehåll. Då idealen är bekanta kan patrullen dela sig i mindre grupper. Genom sketcher, pantomim eller Pictionary-ritningar kan grupperna sedan gissa sig fram till vilket ideal som presenteras.

Patrullen repeterar spejarscoutidealen och -löftet. Patrulledaren presenterar de ideal som kommer med i spejarscoutåldern. Patrulledaren har färdigt skrivit ner varje ideal på varsin lapp. Patrullens uppgift är att sätta idealen i viktighetsordning. Var och en kan också välja det ideal som är viktigast för hen själv och motivera sitt val åt de andra. Det lönar sig att anteckna i vilken viktighetsordning hela patrullen tillsammans placerar idealen t.ex. i patrullens loggbok. I början av följande etapp kan patrullen sedan göra övningen på nytt och jämföra om prioriteringsordningen ändrat.

Lägg till tips

Bifoga