Spejarscouten känner samhörighet med sin patrull.

Valikko

Vår patrulls symboler


Målsättning:

Spejarscouten känner samhörighet med sin patrull.

Beskrivning:

Patrullen väljer ett namn åt sig själv. Spejarscouterna skapar gemensamma sätt och symboler åt sig, som t.ex. eget rop och egen vimpel.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus Partiokulttuuri Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder mötena och ser till att varje spejarscout får sin åsikt hörd. Patrulledaren ser till att eventuellt material som behövs för patrullens symboler finns på plats.   Lotsens uppgift: Lotsen kan under mötet i samband med valet av patrullnamn t.ex. berätta om kårens namntraditioner eller namnexemplet från Scouting for Boys. Lotsen ser till att varje spejarscout och hens åsikter blir beaktade under mötet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen spejarscout

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga