Vargungen blir bekant med att tillverka och använda pappersmassa/papier maché.

Valikko

Jag gör ett föremål av pappersmassa


Målsättning:

Vargungen blir bekant med att tillverka och använda pappersmassa/papier maché.

Beskrivning:
Tillverka pappersmassa och gör till exempel en ram till en spegel eller fotografi.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus
Längd A muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift:
Akela bekantar sig i förväg med hur det går till att tillverka pappersmassa, och ser till att det material som behövs finns i kårlokalen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Konstnären

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Instruktioner för hur man gör pappersmassa, papier maché, finns på internet. Använd t.ex. sökorden "tillverka papier maché". Om  arbetena får torka i kårlokalen går det att måla dem under följande vargungemöte. Genom en liten extrainsats kan arbetena bli strålande presenter: dekorera de målade arbetena med till exempel metallfärger eller plastdiamanter. Material: tidningar eller pappersstrimlor, vatten, hink, målarfärger och olika dekorationer, ev. en stavmixer.

Lägg till tips

Bifoga