Vargungen vet vad som kommer att ske till näst på hans scoutstig och förbereder sig på att uppyttas till äventyrsscout.

Valikko

Jag deltar i en uppflyttningsceremoni


Målsättning:

Vargungen vet vad som kommer att ske till näst på hans scoutstig och förbereder sig på att uppyttas till äventyrsscout.

Beskrivning:

Ordna ett gemensamt evenemang för alla kårens vargungar som ska flyttas upp. Som arrangör fungerar vargungarnas akelor och om möjligt de blivande kaptenerna. Om ni i kåren redan bestämt i vilka lag och patruller de blivande äventyrsscouterna ska fungera i så kan ni gärna göra gruppindelningen enligt det. Målet med ceremonin är att vargungarna bekantar sig med varandra genom aktiviteten. Ceremonin kan hållas i slutet av vårterminen eller i samband med sommarlägret. Ceremonin kan vara en spårning, ett dop, en tävling, ett lägerbål, en seglats eller en utfärd och kan vara ett dagslångt evenemang eller kan ordnas som ett gemensamt möte för de som ska uppflyttas.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Obligatorisk
Plats:
Färdighetsområden: Scoutkultur
Längd:
Målen för fostran: yhteisoon-kuuluminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppflyttning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungedrill: Ordna en drill där vargungarna får prova
de färdigheter som de lärt sig under sin vargungetid. Målet
med drillen är att förbereda vargungarna på den kommande
äventyrsscouttiden och att få en bild av hur mycket de kan,
men ändå utan att bedöma vargungarna eller ordna dem
i någon form av duktighetsordning. Ingen vargunge ska
heller bli underkänd i drillen. Under drillen får vargungarna
nya erfarenheter och får känna att de klarar av en hel del.
Ifall det är möjligt kan vargungarna gärna röra sig i sina
blivande patruller under ledning av sin blivande kapten.

Gemensam utfärd: Ordna en egen utfärd för vargungarna
som ska upp_x007f_yttas och bjud in deras blivande kaptener.
Akelorna kan planera utfärden och programmet samt
 nnas med som hjälpledare. Kaptenerna leder utfärden.

Exempel på äventyrsscoutdop: Ta de vargungar som ska
upp_x007f_yttas till äventyrsscouter åt sidan från de andra en stund
under kårens utfärd eller läger. Bind för deras ögon och led
dem längs en bana med olika små hinder och uppgifter.
Avsluta med att döpa vargungen till äventyrsscout. Dopet
kan också bestå av en utmanande uppgift som den blivande
äventyrsscoutpatrullen utför tillsammans. Efter dopet kan de nya
äventyrsscouterna få _x007f_ytta till äventyrsscouternas tält eller delta i
äventyrsscouternas program så att upp_x007f_yttningen konkretiseras.

Lägg till tips

Bifoga