Valikko

Jag gör en symbol åt flocken tillsammans med de andra


Beskrivning:

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Obligatorisk
Plats:
Färdighetsområden: Hantverk luovuus Scoutkultur
Ledarskapsfärdighet: Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: ryhmassa-toimiminen yhteiskunnallinen-vaikuttaminen yhteisoon-kuuluminen

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga