Valikko

Jag hittar tillsammans med de andra på en inlednings- och avslutningsceremoni för flockens möten


Beskrivning:

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Obligatorisk
Plats:
Färdighetsområden: Scoutkultur ryhmahenki visiointitaidot vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet: Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: ryhmassa-toimiminen yhteiskunnallinen-vaikuttaminen yhteisoon-kuuluminen

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga