Valikko

Jag hittar tillsammans med de andra på ett namn åt flocken och jag lär mig de andra vargungarnas namn


Beskrivning:

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Obligatorisk
Plats:
Färdighetsområden: Scoutkultur ryhmahenki vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet: Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: yhteiskunnallinen-vaikuttaminen

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga