Vargungen kan hjälpa en kompis och berätta vad som har hänt för en vuxen.