Vargungen vet vad det finns i en första hjälpen-väska.

Valikko

Jag bekantar mig med innehållet i en första hjälpen-väska


Målsättning:

Vargungen vet vad det finns i en första hjälpen-väska.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med innehållet i en första hjläpen-väska och vet var en sådan förvaras i kårlokalen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Ensiapu Turvallisuus
Längd 15 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att se till att det material som behövs finns på plats och leda aktiviteten så att alla får delta. Om det finns bara en första hjälpen-väska är det bra om akela planerar en annan programpunkt som en del av gruppen kan syssla med, medan de väntar på sin tur att undersöka första hjälpen-väskan. Annars kan väntetiden kännas för lång.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Första hjälpen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna bekantar sig med kårlokalens eller kårens första hjälpen-väska eller -skåp. De undersöker vilken utrustning väskan eller skåpet innehåller. Flocken kan samtidigt fundera på i vilka situationer utrustningen kan behövas. Akelas uppgift är att ge vargungarna instruktioner om hygien i samband med första hjälpen.

Då första hjälpen-väskans innehåll är bekant för vargungarna kan de prova en igenkänningslek. Akelan lägger väskans innehåll i en hink och täcker hinken med ett täcke eller en presenning. Vargungarna får i tur och ordning känna på utrustningen i hinken och försöker sedan identifiera de olika sakerna. Slutligen försöker de tillsammans komma på vad som fanns i väskan. Källa: DDS

Lägg till tips

Bifoga