Vargungen kan hjälpa någon som blivit biten av en orm eller stucken av en geting och berätta vad som hänt för en vuxen. Vargungen vet att det hör till att alltid kontakta den professionella vården vid ett ormbett.

Valikko

Jag kan hjälpa till vid ormbett eller getingsting


Målsättning:

Vargungen kan hjälpa någon som blivit biten av en orm eller stucken av en geting och berätta vad som hänt för en vuxen. Vargungen vet att det hör till att alltid kontakta den professionella vården vid ett ormbett.

Beskrivning:

Vargungarna funderar över i hurdana situationer ormbett och getingsting sker, och hur de kan undvika att bli bitna eller stuckna. Vargungarna funderar också på hur de ska agera om någon har drabbats.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Ensiapu
Längd 15 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att ge instruktioner om det rätta sättet att agera i en situation som kräver första hjälpen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Första hjälpen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna lär sig känna igen en orm och en geting genom att använda djurböcker eller internet. Flocken funderar tillsammans på när en orm eller en geting kan bita eller sticka. Har någon egen erfarenhet? Hur kan vargungarna undvika att bli bitna eller stuckna? Är det farligt att bli ormbiten eller stucken av en geting? Akela låter vargungarna fundera hur de ska agera om de blir bitna eller stuckna. Vargungarna berättar vad de tänker och akela korrigerar felaktiga uppfattningar om det behövs. På samma gång är det bra att fundera på när det är dags att uppsöka en läkare. Det lönar sig för akela att ha med sig ormserum och en epi-pen så att flocken får bekanta sig med dessa.

Lägg till tips

Bifoga