Vargungen kan kalla på hjälp, söka sig till en vuxen för att få hjälp och förstår sitt eget ansvar när hen kallar på hjälp.

Valikko

Jag kan kalla på hjälp


Målsättning:

Vargungen kan kalla på hjälp, söka sig till en vuxen för att få hjälp och förstår sitt eget ansvar när hen kallar på hjälp.

Beskrivning:

Vargungen övar att minnas nödnumret och att ringa ett nödsamtal.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Ensiapu Turvallisuus
Längd 15 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att reda ut för vargungarna när det är rätt läge att ringa ett nödsamtal och när det inte är det.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Första hjälpen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken övar att agera i nödsituationer. Vargungarna funderar först ut en situation då hjälp behöver tillkallas. Sedan får vargungarna agera offer, den som kallar på hjälp, den anställda på larmcentralen som svarar i telefonen och den som kommer med hjälp. Akelas uppgift är att se till att vargungarna agerar rätt i de olika rollerna. Akela hjälper också vargungarna när de ska berätta var de befinner sig.

Lägg till tips

Bifoga