Vargungen känner igen en köldskada och kan be en vuxen om hjälp.

Valikko

Jag kan sköta en lindrig köldskada


Målsättning:

Vargungen känner igen en köldskada och kan be en vuxen om hjälp.

Beskrivning:

Vargungen övar att känna igen en köldskada och vet att en vuxen ska vara med och sköta om skadan.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Ensiapu Itsestä huolehtiminen Turvallisuus
Längd 15 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att ge instruktioner om det rätta sättet att agera i en situation som kräver första hjälpen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Första hjälpen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken funderar tillsammans vad en köldskada är och hur en sådan uppkommer. Vilka ställen på kroppen drabbas lättast och hur kan dessa skyddas? På samma gång kan flocken fundera på om någon i gruppen har erfarenhet av köldskador. Akela visar bilder på köldskador och berättar hur de ska skötas. Akela ska berätta för vargungarna att en köldskada inte får masseras eller värmas upp för snabbt.

Lägg till tips

Bifoga