Vargungen kan agera lugnt och be en vuxen om hjälp i en situation där första hjälpen behövs. Vargungen kan ge första hjälpen när någon har stukat fotleden eller någon annan kroppsdel.

Valikko

Jag kan sköta en stukad fotled


Målsättning:

Vargungen kan agera lugnt och be en vuxen om hjälp i en situation där första hjälpen behövs. Vargungen kan ge första hjälpen när någon har stukat fotleden eller någon annan kroppsdel.

Beskrivning:

Vargungen övar att ge första hjälpen då någon har stukat fotleden, handleden eller ett finger. Vargungen funderar på vad som händer efter första hjälpen (När behövs det mera vård? Hur kan patienten transporteras till vårdplatsen?)

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Ensiapu Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ihmissuhteet Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att ge instruktioner om det rätta sättet att agera i en situation som kräver första hjälpen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Första hjälpen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna funderar tillsammans på i vilka situationer det är lätt hänt att stuka t.ex. fotleden eller ett finger. Har någon råkat ut för det? Akela handleder vargungarna och får dem att fundera över hurdan första hjälp den som stukat en led behöver. Samtidigt kan akela korrigera vargungarnas eventeulla felaktiga uppfattningar. Alla vargungar övar att ge första hjälpen åt sig själva och någon annan enligt principen kompression, upphöjt läge, kyla.

Lägg till tips

Bifoga