Vargungen känner igen en köldskada och kan sköta den.

Valikko

Jag kan sköta om en lindrig köldskada


Målsättning:

Vargungen känner igen en köldskada och kan sköta den.

Beskrivning:

Gå igenom vad en köldskada är och hur de kan uppstå. Vilka delar av kroppen är extra känsliga för köldskador? Hur kan man skydda dem? Har någon erfarenheter av köldskador? Visa bilder på köldskador och berätta hur man sköter dem.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Ensiapu Itsestä huolehtiminen Turvallisuus
Längd 15 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Första hjälpen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga