Vargungen kan agera lugnt och be en vuxen om hjälp i en situation där första hjälpen behövs. Vargungen kan stilla näsblod.

Valikko

Jag kan stilla näsblod


Målsättning:

Vargungen kan agera lugnt och be en vuxen om hjälp i en situation där första hjälpen behövs. Vargungen kan stilla näsblod.

Beskrivning:

Vargungen övar att stilla näsblod på sig själv och andra.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Ensiapu Itsestä huolehtiminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd 15 min
Mål för fostran Ihmissuhteet Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att ge instruktioner om det rätta sättet att agera i en situation som kräver första hjälpen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Första hjälpen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna funderar tillsammans på olika orsaker till näsblod. Har någon blött näsblod? I hurdana situationer kan det hända? Akela handleder vargungarna att fundera på hurdana första hjälpen-åtgärder de ska ge åt någon som blöder näsblod. Samtidigt kan akela korrigera vargungarnas eventuella felaktiga uppfattningar. Alla prövar att stilla näsblod på sig själva och andra.

Lägg till tips

Bifoga