Vargungen kan identifiera de vanligaste farosituationerna och kan trösta.

Valikko

Jag känner igen farliga situationer och vet hur jag ska handla i sådana


Målsättning:

Vargungen kan identifiera de vanligaste farosituationerna och kan trösta.

Beskrivning:

Vargungarna övar sig på att känna igen de vanligaste farosituationerna (t.ex. att röra sig med en oskyddad kniv, att vistas vid vatten, att klättra på en bergsbrant). Vargungarna funderar på hur de ska göra för att farosituationerna ska bli mindre farliga. Avsikten är inte att enbart förbjuda saker, utan att lära vargungarna att agera tryggt. Vargungarna övar på att trösta någon som är i samma ålder.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Ensiapu Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15 min
Mål för fostran Ihmissuhteet Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att handleda vargungarna så att de känner igen farosituationer och vet vad de kan göra i dessa situationer. Akelas uppgift är att se till att varje vargunge får berätta om sina erfarenheter och tankar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Första hjälpen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga