Vargungen känner till olika lekar. Hen kan samarbeta med sina kompisar och respekterar andra och deras idéer.