Vargungen övar och lär sig olika lekar, samarbete, att respektera andra och att uttrycka sig själv.