Vargungen använder sin fantasi och skapar ett spel med regler.

Valikko

Jag gör ett spel


Målsättning:

Vargungen använder sin fantasi och skapar ett spel med regler.

Beskrivning:

Vargungen planerar ett spel, antingen ensam eller med en kompis. Det kan vara fråga om ett brädspel, tärningsspel, minnesspel, logikspel eller ett problemlösningsspel.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Luovuus Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att handleda vargungarna så att de tänker på vad som kännetecknar ett bra spel och att med hjälp av frågor leda vargungarna att utveckla sina egna spel. Akelas uppgift är också att stöda och uppmuntra vargungarna när de berättar för de andra hur spelet går till.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lekar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna tillverkar pussel. För att göra bottnarna behövs stadigt papper eller kartong. Vargungarna kan antingen själva rita en bild till sitt pussel, eller klippa ut en bild ur en tidskrift. Sedan klistrar de bilden på kartongen, ritar bitarnas form på baksidan och klipper till sist ut bitarna.

Vargungarna konstruerar brädspel åt sig själva. Akela tar med sig material att göra spelbräden av, t.ex. kartong. Vargungarna skapar egna spel genom att rita de figurer och strukturer som behövs på spelbrädorna och pysslar också ihop tilläggsdelar såsom uppgiftskort eller liknande.

Lägg till tips

Bifoga