Vargungen använder sin fantasi och samarbetar med de andra.

Valikko

Jag hittar på en ny lek


Målsättning:

Vargungen använder sin fantasi och samarbetar med de andra.

Beskrivning:

Kom tillsammans på en ny lek eller en variant av en välbekant lek. Kom på nya ord till en sånglek, ändra rörelserna till en lek eller reglerna för till exempel katt och råtta.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kaveritaidot Luovuus Organisointitaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lekar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga