Vargungen använder sin fantasi och gör något tillsammans med andra.

Valikko

Jag hittar på en ny lek


Målsättning:

Vargungen använder sin fantasi och gör något tillsammans med andra.

Beskrivning:

Tillsammans med en kompis hittar vargungen på en ny lek, eller en ny variant av någon bekant lek. På samma gång funderar vargungen på vilka element en lek innehåller (t.ex. regler, ett område, utrustning).

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kaveritaidot Luovuus Organisointitaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att stöda och uppmuntra vargungen när hen leder leken. Akela handleder vargungen så att hen ger den centrala informationen när hen instruerar lekdeltagarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lekar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Nata/tafatt. Vargungarna jobbar i mindre grupper och hittar på nya tafattlekar och lär sedan ut leken till de andra i kullen.

Akela tar med sig många olika lekredskap till mötet, t.ex. bollar, ringar, klubbor och rep. Vargungarnas uppgift är att i mindre grupper planera en ny lek eller idrottsgren som går att leka eller utöva med hjälp av redskapen. Akelas uppgift är att gå runt bland grupperna och lyssna på vad de planerar, och att handleda vargungarna genom att ställa frågor som gör att vargungarna funderar på viktiga faktorer. När lekarna är klara leker flocken dem tillsammans.

Lägg till tips

Bifoga