Vargungen utvecklar sina egna ledarskapsförmågor.

Valikko

Jag lär min flock en ny lek


Målsättning:

Vargungen utvecklar sina egna ledarskapsförmågor.

Beskrivning:

Vargungen övar att leda en lek och instruera de andra i sin åldersgrupp. Hen övar att ge instruktioner, bestämma lekområdets gränser och att sätta igång leken. Vargungen övar också att lösa konflikter som uppstår under lekens gång, och att avsluta leken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att stöda och uppmuntra vargungen som leder leken. Akela vägleder vargungen så att hen berättar det centrala när hen instruerar de andra lekdeltagarna. Den här aktiviteten kan genomföras under flera vargungemöten, så att mötena börjar eller slutar med att någon av vargungarna leder en lek.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lekar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Var och en av vargungarna leder i tur och ordning en lek i flocken. Akelas uppgift är att uppmuntra vargungarna och hjälpa dem att hålla situationen under kontroll. Flocken kan t.ex. komma överens om att vargungarna i tur och ordning håller i trådarna för en inledande lek under vargungemötena.

Lägg till tips

Bifoga