Vargungen övar sig på att använda sin klurighet.

Valikko

Jag leker en klurig lek


Målsättning:

Vargungen övar sig på att använda sin klurighet.

Beskrivning:

Lek tillsammans olika kluriga lekar och gissningslekar. Gör till exempel detektivuppgifter. Kom på en egen chifferskrift, lös chiffermeddelanden eller följ en bana med ledtrådar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luovuus Vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Se på mig

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lekar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Svarta gardinen De som leker bildar en ring med en person i mitten. Deltagarna kommer överens om tre teman, till exempel blommor, bilar och städer. Personen i mitten pekar med  ngret på någon av deltagarna och säger till exempel ”Blomma”. Deltagaren skall snabbt säga någon blommas namn. Om svaret är fel eller tar för länge, byter de plats, så att personen som just blivit pekad på ställer sg i mitten av ringen. Samma ord får inte användas _x007f_era gånger. Håll tempot snabbt.

Vilket djur Lekledaren fäster en lapp, där det står namnet på ett djur eller är en bild på ett djur, på ryggen på varje deltagare. Deltagarna försöker ta reda på vilket djur de har på ryggen, genom att fråga frågor där man bara kan svara ”ja” eller ”nej”. T.ex. ”Har jag fyra ben?”, ”Är jag hårig?”, ”Bor jag i djungeln?” Man fortsätter leka tills alla kommit på vilket djur de själva är.

Se på mig De som leker väljer par åt sig. De står en stund mitt emot varandra och tittar noga på varandra från topp till tå. Därefter vänder de sig från varandra och ändrar två saker i sitt utseende, till exempel öppnar en knapp i tröjan eller flyttar klockan till den andra armen. Sedan vänder paret sig mot varandra igen och försöker komma på vilka förändringar som har gjorts.

Vem gissar Bland dem som leker väljer man en frivillig, som väljer ett par åt sig. De väljer ett sammansatt ord, vars delar de föreställer. T.ex. kan ordet vara _x007f_ugsvamp, den ena föreställer då en svamp och den andra en _x007f_uga. De andra deltagarna försöker gissa vilket ord det handlar om.

Lilla vän, gissa vem som knackar De som leker sitter i en halvcirkel. En frivillig sätter sig i huk med ryggen mot de andra och ögonen stängda. Lekledaren väljer ut en person som får knacka. Den utvalda går fram till personen som sitter i huk och knackar tre gånger på hans rygg med pek ngret samtidigt som han säger: ”Lilla vän, gissa vem som knackar”. Personen som är i huk försöker känna igen vem som knackar på basen av rösten. Den som knackat sätter sig i mitten om han identi eras.

Svarta gardinen De som leker bildar en ring med en person i mitten. Deltagarna kommer överens om tre teman, till exempel blommor, bilar och städer. Personen i mitten pekar med  ngret på någon av deltagarna och säger till exempel ”Blomma”. Deltagaren skall snabbt säga någon blommas namn. Om svaret är fel eller tar för länge, byter de plats, så att personen som just blivit pekad på ställer sg i mitten av ringen. Samma ord får inte användas _x007f_era gånger. Håll tempot snabbt.

Vilket djur Lekledaren fäster en lapp, där det står namnet på ett djur eller är en bild på ett djur, på ryggen på varje deltagare. Deltagarna försöker ta reda på vilket djur de har på ryggen, genom att fråga frågor där man bara kan svara ”ja” eller ”nej”. T.ex. ”Har jag fyra ben?”, ”Är jag hårig?”, ”Bor jag i djungeln?” Man fortsätter leka tills alla kommit på vilket djur de själva är.

Lägg till tips

Bifoga