Vargungen övar upp sin problemlösningsförmåga.

Valikko

Jag leker en klurig lek


Målsättning:

Vargungen övar upp sin problemlösningsförmåga.

Beskrivning:

Vargungarna leker olika slags kluriga problemlösnings- eller gissningslekar. Flocken kan också lösa detektivgåtor, t.ex. dechiffrera en hemlig skrift.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luovuus Vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Akela letar rätt på problemlösningslekar som passar gruppen och ordnar ett sådant mötesprogram för vargungarna. Akela ser till att ingen vargunge känner sig generad, även hen inte genast förstår vad leken går ut på.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lekar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Kejsaren av Kina tycker inte om te. Lekdeltagarna sitter i en ring. Lekledaren börjar med att säga t.ex. "kejsaren av Kina tycker inte om te, han tycker om ylle". Leken går ut på att kejsaren inte tycker om "T", så ordet som beskriver vad kejsaren tycker om får inte innehålla något T (trådar och tak går alltså inte, men fjärilar och amöbor fungerar fint. Var och en försöker i tur och ordning föreslå något som kejsaren gillar och lekledaren berättar om de gissar rätt eller inte.

Lilla vän, gissa vem som knackar De som leker sitter i en halvcirkel. En frivillig sätter sig i huk med ryggen mot de andra och ögonen stängda. Lekledaren väljer ut en person som får knacka. Den utvalda går fram till personen som sitter i huk och knackar tre gånger på hans rygg med pekfingret samtidigt som han säger: ”Lilla vän, gissa vem som knackar”. Personen som är i huk försöker känna igen vem som knackar på basen av rösten. Den som knackat sätter sig i mitten om han identifieras.

Svarta gardinen. De som leker bildar en ring med en person i mitten. Deltagarna kommer överens om tre teman, till exempel blommor, bilar och städer. Personen i mitten pekar med  ngret på någon av deltagarna och säger till exempel ”Blomma”. Deltagaren skall snabbt säga någon blommas namn. Om svaret är fel eller tar för länge, byter de plats, så att personen som just blivit pekad på ställer sig i mitten av ringen. Samma ord får inte användas flera gånger. Håll tempot snabbt.

Vilket djur? Lekledaren fäster en lapp, där det står namnet på ett djur eller är en bild på ett djur, på ryggen på varje deltagare. Deltagarna försöker ta reda på vilket djur de har på ryggen, genom att fråga frågor där man bara kan svara ”ja” eller ”nej”. T.ex. ”Har jag fyra ben?”, ”Är jag hårig?”, ”Bor jag i djungeln?” Man fortsätter leka tills alla kommit på vilket djur de själva är.

Se på mig. De som leker väljer par åt sig. De står en stund mitt emot varandra och tittar noga på varandra från topp till tå. Därefter vänder de sig från varandra och ändrar två saker i sitt utseende, till exempel öppnar en knapp i tröjan eller flyttar klockan till den andra armen. Sedan vänder paret sig mot varandra igen och försöker komma på vilka förändringar som har gjorts.

Vem gissar? Bland dem som leker väljer man en frivillig, som väljer ett par åt sig. De väljer ett sammansatt ord, vars delar de föreställer. T.ex. kan ordet vara flugsvamp, den ena föreställer då en svamp och den andra en fuga. De andra deltagarna försöker gissa vilket ord det handlar om.

Lägg till tips

Bifoga