Vargungen känner till kulturen i ett annat land.

Valikko

Jag leker en lek från ett annat land


Målsättning:

Vargungen känner till kulturen i ett annat land.

Beskrivning:

Vargungarna leker lekar som de inte känner till från förut och som härstammar från ett annat land än Finland.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kansainvälisyys
Längd 30 min
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela letar fram lekar från andra länder och leker dem med vargungarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lekar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vilket finger ritade jag med? (Afrika) En av lekdeltagarna är tecknare och ritar något med ett finger i tur och ordning på de andras ryggar och säger sedan ”Jag ritade en orm på din rygg, med vilket finger ritade jag?” Den som blivit ritad på föröker gissa. Om hen gissar rätt går hen till vänster i rummet, om hen gissar fel går hen till höger. När alla deltagare står på någondera sidan i rummet bildar de två lag. Lagen ställer sig i köer mitt emot varandra och greppar tag om varandras midjor. De som står främst i köerna tar tag i varandras händer och börjar dra åt sina egna håll, som i en dragkamp. Om lagen blir olika stora kan tecknaren rita på nytt på det större lagets ryggar, och låta dem gissa en gång till före dragkampen.

Danska fiskar. Lekdeltagarna väljer ett par åt sig och ritar ett litet bo på marken. När alla par har och ritat bon tar paren varandra i hand och väljer en fiskart (t.ex. strömming, abborre osv.). Ett "fiskarpar" marscherar runt i ringen och räknar upp namn på fiskarter. När ett par hör sin fiskart ropas upp måste det paret börja marschera bakom fiskarparet. När fiskarparet ropat upp alla fiskarter de kommer ihåg ropar de "Storm på havet!" och då ska alla par springa till ett nytt bo. Det par som blir utan bo blir nästa fiskarpar.

Nepalesiskt bollspel. Vargungarna ställer sig bredbent i en ring. Deltagarnas fötter ska röra varandra. Sedan kastas det in en boll i ringen. Vargungarnas uppgift är att med hjälp av sina händer rulla bollen mellan varandras ben. Källa: DDS

Lek från Angola. Flocken delas in i två lag. Lagens uppgift är att ha en dragkamp utan rep. Båda lagen ställer sig på kö och tar tag om varandras midjor. De som står längst fram i köerna tar tag i varandras händer. Nu kan dragkampen börja. Laget som faller först förlorar. Flocken kan tillsammans komma överens om vad som händer om man släpper taget om varandra. Källa DDS

En afrikansk djurlek. Lekdeltagarna sitter i en ring. En sitter mitt i ringen och ropar olika djurarters namn. Om hen ropar namnet på en djurartdjur som kan flyga ska alla i ringen stiga upp och "flyga" (alla på sitt eget sätt). Om hen ropar ut ett djur som inte kan flyga sitter alla kvar. Om personen i mitten i stället ropar ut ett simmande djur, ska alla lägga sig ner på golvet och "simma". Hitta själva på fler variationer.

Indiskt suddgummimeddelande. Deltagarna sitter i rader. Man placerar ett gummi i ena änden av raden. De som leker tar gummit i sin hand, lyfter det ovanför sitt huvud och flyttar där gummit till den andra handen och sätter sedan ner det på golvet mellan sig själv och personen bredvid. Nästa person upprepar samma sak. Den rad som är snabbast vinner.

Vietnamesisk stenlek. Man samlar ihop 10 passligt små stenar. Leken leks sittande på marken och man använder bara ena handen. En sten hålls i handen, övriga läggs på marken. Man kastar upp stenen som man har i luften, och plockar snabbt upp en annan sten från marken under tiden. Sedan fångas den första stenen. Nu har man två stenar i handen. Nu kastas en av dessa stenar upp i luften (den andra ligger kvar i handen) och plockar snabbt upp en tredje sten från marken. Sedan fångas stenen som kastas upp i luften, varpå man har tre stenar i handen. Nu kastas åter igen en sten i luften (två stenar ligger kvar i handen), man plockar upp en .ärde sten, och fångar den som kastats upp o.s.v. Om man inte lyckas fånga den uppkastade stenen, börjar man från början.

Lägg till tips

Bifoga