Vargungen bekantar sig med en utländsk lek.

Valikko

Jag leker en lek från ett annat land


Målsättning:

Vargungen bekantar sig med en utländsk lek.

Beskrivning:

Lek en lek från ett annat land. Internationella lekar hittas här, i lekböcker och på Internet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kansainvälisyys
Längd 30 min
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen Yhteisöön kuuluminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lekar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Afrikansk djurlek De som leker sitter i en ring. En person sitter i mitten av ringen och ropar ut olika djurnamn. Om det handlar om ett djur som kan _x007f_yga, stiger alla upp och står och ”_x007f_yger” (alla på sitt sätt). Om det handlar om ett djur som inte kan _x007f_yga, sitter alla kvar i ringen. Om det handlar om ett djur som simmar, lägger sig alla ner på golvet och ”simmar”. Ni kan hitta på andra varianter.

Indiskt suddgummimeddelande Deltagarna sitter i rader. Man placerar ett gummi i ena änden av raden. De som leker tar gummit i sin hand, lyfter det ovanför sitt huvud och _x007f_yttar där gummit till den andra handen och sätter sedan ner det på golvet mellan sig själv och personen bredvid. Nästa person upprepar samma sak. Den rad som är snabbast vinner.

Vietnamesisk stenlek Man samlar ihop 10 passligt små stenar. Leken leks sittande på marken och man använder bara ena handen. En sten hålls i handen, övriga läggs på marken. Man kastar upp stenen som man har i luften, och plockar snabbt upp en annan sten från marken under tiden. Sedan fångas den första stenen. Nu har man två stenar i handen. Nu kastas en av dessa stenar upp i luften (den andra ligger kvar i handen) och plockar snabbt upp en tredje sten från marken. Sedan fångas stenen som kastas upp i luften, varpå man har tre stenar i handen. Nu kastas åter igen en sten i luften (två stenar ligger kvar i handen), man plockar upp en .ärde sten, och fångar den som kastats upp o.s.v. Om man inte lyckas fånga den uppkastade stenen, börjar man från början.

Flocken delas in i två lag. Lagens uppgift är att ha en dragkamp utan rep. Båda lagen ställer sig på kö och tar tag om varandras midjor. De som står längst fram i köerna tar tag i varandras händer. Nu kan dragkampen börja. Laget som faller först förlorar. Flocken kan tillsammans komma överens om vad som händer om man släpper taget om varandra. Källa DDS

Vargungarna ställer sig bredbent i en ring. Deltagarnas fötter ska röra varandra. Sedan kastas det in en boll i ringen. Vargungarnas uppgift är att med hjälp av sina händer rulla bollen mellan varandras ben. Källa: DDS

Lägg till tips

Bifoga