Vargungen bekantar sig med traditionella finska lekar eller spel.

Valikko

Jag leker en traditionell finsk lek eller spelar ett traditionellt finskt spel


Målsättning:

Vargungen bekantar sig med traditionella finska lekar eller spel.

Beskrivning:

Spela boboll, fyra mål, brännboll eller kärrfotboll. Kasta stövel eller välj en bekant traditionell lek så som tjärobytta, sista paret ut, spegel eller tio stickor på ett bräde. Fler traditionella finska lekar hittas i böcker och på internet. Ni kan även fråga föräldrar och far- och morföräldrar, hurdana lekar de lekte då de var barn.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Suomalainen kulttuuri Vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Att väva ett nät: De som leker sitter i par på golvet. Varje par har ett rep som bägge i paret håller i. Lekledaren börjar väva ett nät. Han säger till exempel: "Johan flyttar sig så att han sitter mellan Björn och Marie." Den namngivna flyttar till den önskade platsen, medan den andra i paret blir kvar på sin plats. Så här fortsätter man tills varje deltagare sitter på en ny plats. Även repen är nu kors och tvärs – nätet är färdigt. Man börjar reda upp nätet. Lekledaren säger någon deltagares namn. Den namngivna personen börjar ta sig tillbaka till sitt par genom att följa repets färdväg: över, under, runt osv. Man får inte släppa repet. Sakta men säkert får man nätet utrett.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lekar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga