Vargungen känner till och kan leka åtminstone en traditionell finsk lek eller känner till och kan spela ett traditionellt finskt spel.

Valikko

Jag leker en traditionell finsk lek eller spelar ett traditionellt finskt spel


Målsättning:

Vargungen känner till och kan leka åtminstone en traditionell finsk lek eller känner till och kan spela ett traditionellt finskt spel.

Beskrivning:

Vargungen spelar eller leker något som är traditionellt finskt, t.ex. tjärobytta, sista paret ut, spegel, tio stickor på en bräda, boboll, mölkky, poppi eller träskfotboll.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Suomalainen kulttuuri Vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela tar reda på hur några finländska lekar går till och leker dem med vargungarna. I lekböcker eller på nätet går det bra att hitta lämpliga lekar. Det lönar sig också att be sina egna föräldrar eller vargungarnas föräldrar eller mor- och farföräldrar om lektips.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lekar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Tio stickor på en bräda. Till leken behövs tio trästickor och en bräda, samt en sten eller en träkloss att lägga mitt under brädan. En av deltagarna lottas ut och får vara letare. Stickorna läggs på brädans lägre ände, och någon av deltagarna stampar på brädans andra ände så att stickorna flyger upp och landar huller om buller på marken. Letaren ska plocka upp alla tio stickor och lägga dem tillbaka på brädan. Under tiden gömmer sig alla andra deltagare. När letaren lagt alla stickor på plats ropar hen: "Tio stickor på en bräda" och börjar leta efter de som gömt sig. När letaren hittar någon springer båda mot brädan. Om letaren hinner fram först, rör vid brädan och ropar den hittades namn, blir den upphittade kvar som fånge och väntar tills alla andra också hittats. Om den som gömt sig hinner först till brädan stampar hen på nytt upp stickorna i luften och springer iväg och gömmer sig igen. De som gömt sig kan rädda deltagare som är fångar vid brädan genom att springa fram och stampa på brädan innan letaren hinner fram för att ropa deras namn. När alla hittats blir den som hittades först nästa letare.

Klosstävlingen: Två deltagare sätter sig på golvet och sätter fotsulorna mot varandra. Deltagarna håller släta träklossar i händerna. Båda deltagarna drar så hårt de kan, och den som får den andra att lätta från marken vinner.

Farfars byxor: Deltagarna kommer fram i tur och ordning. Lekledaren frågar i tur och ordning olika frågor, till exempel ”Vad åt du på morgonen?” Deltagarna skall alltid, utan att skratta, svara ”farfars byxor”. Vinnaren är den som längst håller sig allvarlig och inte skrattar.

Att väva ett nät: De som leker sitter i par på golvet. Varje par har ett rep som bägge i paret håller i. Lekledaren börjar väva ett nät. Hen säger till exempel: ”Johan flyttar sig så att han sitter mellan Björn och Marie.” Den namngivna flyttar till den önskade platsen, medan den andra i paret blir kvar på sin plats. Så här fortsätter man tills varje deltagare sitter på en ny plats. Även repen är nu kors och tvärs – nätet är färdigt. Man börjar reda upp nätet. Lekledaren säger någon deltagares namn. Den namngivna personen börjar ta sig tillbaka till sitt par genom att följa repets färdväg: över, under, runt osv. Man får inte släppa repet. Sakta men säkert får man nätet utrett.

Savolaxisk boboll. Två lag ställer sig på kö mot varandra. Den främsta i den ena kön har bollen (större än en boboll, t.ex. en fotboll) och kastar bollen som i boboll. Spelaren som står mittemot slår bollen med sin hand och börjar springa runt sitt eget lags kö. Kastaren springer iväg för att hämta bollen, återvänder till sista platsen i sin egen kö och rullar fram bollen mellan fötterna på alla i kön, ända fram till den som står först. När den främsta i kön har bollen i handen ropar hen "hep" och den andra slutar springa. Laget får poäng enligt hur många varv den lagmedlem som sprang hann springa runt sitt eget lags kö.

Lägg till tips

Bifoga