Vargungen får en känsla av att vara en del av en gemenskap.

Valikko

Flocken gör ett gemensamt tävlingstillbehör


Målsättning:

Vargungen får en känsla av att vara en del av en gemenskap.

Beskrivning:

Vargungarna tillverkar ett tillbehör som ärgemensamt för flocken och höjer vi-andan. Det kan vara en huvudbonad, en t-tröja eller ett tygmärke. Steget kan kombineras med spåren Konstnären, Hobby eller Hantverkaren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus Ryhmähenki
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela hjälper vargungarna med planeringen och skaffar den utrustning som behövs.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutfärdighetstävling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga