Vargungen får en scouterfarenhet genom att delta i en scoutfärdighetstävling.

Valikko

Jag deltar i en scoutfärdighetstävling


Målsättning:

Vargungen får en scouterfarenhet genom att delta i en scoutfärdighetstävling.

Beskrivning:

Flocken deltar i en vargungetävling som kåren, förbundet eller några kårer tillsammans arrangerar. En stor flock kan delas in i flera tävlingskullar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Akela informerar hemmen och ser till att alla kullar har en vuxen följeslagare och gott tävlingshumör!

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutfärdighetstävling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Under ett vargungemöte anmäler sig flocken tillsammans till vargungetävlingen. Akela ser ändå till att i förväg informera hemmen. Förberedelser inför tävlingen hör till programmet under under vargungemötena före tävlingen.

Lägg till tips

Bifoga