Vargungen bearbetar tävlingens händelser och lär sig av sina misstag och framgångar.

Valikko

Jag går tillsammans med min flock igenom våra tävlingsupplevelser


Målsättning:

Vargungen bearbetar tävlingens händelser och lär sig av sina misstag och framgångar.

Beskrivning:

Diskutera tävlingen. Vad lyckades, vad misslyckades? Hurudana kontroller fanns i tävlingen? Vilka svårigheter mötte vi, vad var våra styrkor? Diskutera även eventuella särskilda erfarenheter från tävlingen och rikta blicken mot framtiden. Hur gör vi nästa tävling? Minns att ge så väl utvecklande som genuint positiv respons. Fäst uppmärksamhet vid flockens gruppdynamik och se till att alla får en lika upplevelse av framgång och jämlikt deltagande.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Retkeily Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd 30 min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutfärdighetstävling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga