Vargungen förstår nyttan med att samarbeta.

Valikko

Jag och min flock funderar på vargungetävlingens uppgifter


Målsättning:

Vargungen förstår nyttan med att samarbeta.

Beskrivning:

Vargungarna övar sig på att läsa en uppgiftstabell och orderbrev, samt att utföra tävlingsuppgifter genom att samarbeta.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kaveritaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Akela handleder vargungarna när de övar. Akelas uppgift är att betona vikten av att vargungarna samarbetar. Hen letar fram tävlingsuppgifter från tidigare vargungetävlingar eller hittar på egna. Akela ser till att den utrustning som behövs finns till hands.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutfärdighetstävling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Akela letar fram ett orderbrev från en tidigare vargungetävling, eller skriver ett eget. Vargungarna anmäler sig kullvis till akela, och agerar enligt anvisningarna på samma sätt som under en vargungetävling. Samtidigt lär sig vargungarna något om språket i orderbrev, samt att hålla koll på tiden och utföra uppgiften noggrant.

Akela tar med sig tävlingens uppgiftsförteckning (om den har publicerats i samband med tävlingskallelsen) till vargungemötet. Vargungarna får gissa vad uppgifterna går ut på utgående från uppgifternas namn. Vargungarna funderar på vilka kunskaper som kan behövas för de olika uppgifterna. Finns det något som det skulle löna sig att öva under ett möte före tävlingen? Exempelvis skulle uppgiften "112" kunna gå ut på att ringa ett nödsamtal och "Skogens djur" kan handla om att känna igen skogsdjur.

Övningsuppgift: Ni har en spännande äventyrsdag framför er! Vem lyckas lösa gåtan med Ekot och vem av de misstänkta månne är skyldig? Innan ni kan bege er iväg på resan måste ni utföra den första uppgiften. Uppgiften är att bygga en ufo-liknande ask av det material som kontrollanten anvisar. Under resans gång samlar ni poäng i asken. Fäst engångstallrikarna i varandra med hjälp av snöret. Kom ihåg att lämna kvar en snörstump att hänga asken runt halsen i. Gör ett hål i askens övre kant så att det går att sticka in poäng där. Dekorera er ufo-ask omsorgsfullt. Ni ska bära med er ufo-asken under hela tävlingen. Uppgiften börjar när kontrollanten överräcker materialet och orderbrevet till kullen. Uppgiften är slutförd när kullen anmäler sig klar och visar upp sin ufo-ask för bedömning hos kontrollanten. Material: 2 papperstallrikar, snöre, sax, målarfärger, tuscher och pennor. Bilagor, Maximitid, Bedömning: Utsmyckning 2 p, Förverkligande 1 p, Samarbete 2 p, Summa 5.

Övningsuppgift: Vetenskapsdalen, order/uppgift: Ekot har försvunnit – men hur ser Ekot ut egentligen? Har någon sett Ekot? Hur tror du att Ekot ser ut? Kullensuppgift är att tillverka plast med hjälp av det givna materialet och att av plasten forma en skulptur som föreställer Ekot. 1 Mät i Trangiakastrullen upp en deciliter mjölk per medlem i kullen/patrullen. Kontrollanten tänder Trangian när mjölken är i kastrullen. 2 Värm försiktigt mjölken till 50°C. Tillsätt en droppe karamellfärg om ni vill göra färgad plast. 3 Tillsätt 1 matsked ättika per medlem i kullen/patrullen när mjölken är varm. Rör om i blandningen. Tiden börjar när kontrollanten säger till, och slutar när kullen/patrullen anmäler sig klara med uppgiften, eller när kontrollanten avbryter uppgiften. Material: decilitermått, matskedsmått, termometer, mjölk och ättika. Bilagor/Maximitid/Bedömning: Noggrannhet 1 p, formad plast 2 p, samarbete 2 p, maxpoäng, Summa 5.

Lägg till tips

Bifoga