Vargungen förstår nyttan med att samarbeta.

Valikko

Jag och min flock funderar på vargungetävlingens uppgifter


Målsättning:

Vargungen förstår nyttan med att samarbeta.

Beskrivning:

Vargungarna övar sig på att läsa en uppgiftstabell och orderbrev, samt att utföra tävlingsuppgifter genom att samarbeta.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kaveritaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Akela handleder vargungarna när de övar. Akelas uppgift är att betona vikten av att vargungarna samarbetar. Hen letar fram tävlingsuppgifter från tidigare vargungetävlingar eller hittar på egna. Akela ser till att den utrustning som behövs finns till hands.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutfärdighetstävling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga