Vargungen kan berätta om sina scouterfarenheter. Hen funderar på vad hen kan och vad hen ännu behöver öva.

Valikko

Jag och min flock går tillsammans igenom våra tävlingsupplevelser


Målsättning:

Vargungen kan berätta om sina scouterfarenheter. Hen funderar på vad hen kan och vad hen ännu behöver öva.

Beskrivning:

Vargungarna berättar om sina tävlingserfarenheter för akela och de vargungar som inte var med om tävlingen. Vargungarna funderar på vad som gick bra i tävlingen, och på vilka saker de ännu behöver öva. Samtidigt är det bra att fundera på när nästa tävling är och vad ni ska göra annorlunda då (t.ex. ta med en såg eller bättre matsäck).

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Retkeily Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd 30 min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att se till att alla får berätta om sina åsikter och erfarenheter. Akela ser också till att lyfta fram vikten av att alla deltar och kullen samarbetar. Eventuella misslyckanden ska diskuteras på ett konstruktivt sätt, utan anklagelser.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutfärdighetstävling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken skriver en artikel om tävlingen och publicerar den i kårtidningen eller på kårens nätsidor. Be följeslagarna eller tävlingsarrangörerna om bilder, eller leta rätt på lämpliga bilder i distriktets, Finlands Svenska Scouters eller Finlands Scouters bildbanker.

Under vargungemötet berättar vargungarna om sina tävlingserfarenheter för någon som inte var med. Vad gjorde vi bra och vad misslyckades vi med? Hurdana var kontrollerna? Hade kullen några svårigheter, och vad var kullens eller flockens styrkor? Akela kan presentera tävlingsresultatet under vargungemötet så att vargungarna får granska det. Akelas uppgift är att peka ut vad flocken gjorde bra.

Lägg till tips

Bifoga