Vargungen kan packa med sig tillräcklig utrustning för en dagsutfärd.

Valikko

Jag och min flock gör en utrustningslista för en scoutfärdighetstävling


Målsättning:

Vargungen kan packa med sig tillräcklig utrustning för en dagsutfärd.

Beskrivning:

Vargungarna bekantar sig med informationen i tävlingsbrevet och gör en utrustningslista utgående från den.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Itsensä johtamisen taidot Retkeily
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akela ställer ledande frågor som stöd för vargungarna när de funderar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutfärdighetstävling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Akela tar med sig till mötet en ryggsäck som är fullpackad med olika slags utrustning. Vargungarnas uppgift är att fundera ut vilken utrustning de behöver med på vargungetävlingen, och vilken utrustning det är bättre att lämna hemma. Samtidigt kan vargungarna fundera på i vilka olika situationer t.ex. en hammare kan behövas.

Flocken bekantar sig med innehållet i tävlingskallelsen och med förhandsinstruktionerna, om det finns sådana, och funderar samtidigt på vilken utrustning de behöver ha med sig till tävlingen. Akela kan fungera som sekreterare och skriva ner den utrustning som vargungarna räknar upp. Flocken konstaterar tillsammans att alla inte behöver ha allt med sig. Efter en stund av gemensamma funderingar gör flocken upp en utrustningslista och fördelar den gemensamma utrustningen mellan sig. Alla tar egen matsäck och kläder enligt väder, men vem ska bära hammaren? Och behöver flocken ett stormkök med sig?

Lägg till tips

Bifoga