Vargungen stärker sina orienteringsfärdigheter.

Valikko

Jag övar orientering


Målsättning:

Vargungen stärker sina orienteringsfärdigheter.

Beskrivning:

Repetera karttecken och vädersträck samt användning av kompass, om ni övat detta tidigare. Väderstreck kan repeteras med en bild av väderstrecken eller med hjälp av en idrottslig lek. Gör ett kartteckens memory, där kortpar man hittar får behållas om man kan känna igen karttecknet. Om personen som fått paret inte känner igen karttecknet, kan personen som är nästa i tur stjäla paret genom att känna igen karttecknet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Suunnistus
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Orienterings-spåret lönar sig att göra innan Scoutfärdighetstävlings-spåret.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutfärdighetstävling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga