Vargungen förbättrar sina orienteringskunskaper.

Valikko

Jag övar orientering


Målsättning:

Vargungen förbättrar sina orienteringskunskaper.

Beskrivning:

Vargungarna repterar hur orientering går till.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Suunnistus
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Akela planerar och organiserar en orienteringsövning som passar vargungarna; antingen genom att själv lägga ut en orienteringsbana, eller genom att utnyttja evenemang som arrangeras av den lokala orienteringsklubben. Under en vargungetävling är det följeslagarna som i sista hand ansvarar för orienteringen, men tanken är att vargungarna själva ska hitta från kontroll till kontroll.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutfärdighetstävling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Akela använder ett kartprogram på nätet och skriver ut kartor över området i närheten av kårlokalen så att vargungarna får varsin. Vargungarna rör sig i området under Akelas ledning. Emellanåt stannar akela och då ska vargungarna hitta det stället på kartan.

Flocken tillverkar ett memoryspel med karttecken. Till reglerna hör att den som får ett par måste kunna karttecknet för att få behålla paret. Om den som fått paret inte minns vad karttecknet betyder, kan den som är nästa i turordningen knycka paret genom att förklara vad tecknet betyder.

Flocken repterar väderstrecken. Alla tittar vartåt norr är på kompassen. Lekledaren säger hur många steg deltagarna ska gå åt ett visst väderstreck, t.ex. tre steg mot öster. Om vargungarna kan väderstrecken bra kan lekledaren för varje gång peka ut en ny nordriktning. Alternativt kan den långsammaste falla bort tills en av vargungarna vinner leken.

Orienterings-spåret lönar sig att göra innan scoutfärdighetstävlings-spåret.

Lägg till tips

Bifoga