Vargungen bekantar sig med innehållet i en tävlingskallelse och vet hur hen ska bete sig under en tävling.

Valikko

Jag vet vad en tävlingskallelse innehåller och hur jag ska bete mig under en scoutfärdighetstävling


Målsättning:

Vargungen bekantar sig med innehållet i en tävlingskallelse och vet hur hen ska bete sig under en tävling.

Beskrivning:

Flocken bekantar sig med informationen i tävlingskallelsen och funderar i förväg på att det som är avgörande i en vargungetävling är att kullen samarbetar, inte någon enskild vargunges prestation. Vargungarna övar att anmäla sig till en kontroll.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15 min
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela handleder vargungarna när de övar. Akelas uppgift är att betona vikten av samarbete.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutfärdighetstävling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken delar in sig i kullar. Varje kull får till uppgift att rita eller skriva ner regler för hur det hör till att bete sig under en tävling. Vargungarna kan lista vad de absolut ska göra under tävlingen (t.ex. samarbeta inom den egna flocken) och vad som är förbjudet (t.ex. att reta andra). Akela kan vid behov fylla på vargungarnas listor.

Flocken bekantar sig med tävlingskallelse. Den finns i en scouttidning eller på nätet. Vargungarna studerar kallelse och berättar för akela vilken information de hittar i den. Om kallelsen innehåller en uppgiftsförteckning kan vargungarna försöka gissa vad, eller vilket tema, tävlingsuppgifterna handlar om.

Vargungarna övar att anmäla sig till en kontroll. Flocken delar in sig i mindre kullar och varje kull övar att anmäla sig. Akela tar emot anmälningana och ser till att alla vargungar i tur och ordning får göra anmälningen.

Lägg till tips

Bifoga