Vargungen är med om att göra något tillsammans med andra och vet vad som är en bra tävlingsuppgift.

Valikko

Vi ordnar tillsammans en tävling eller planerar en kontroll för en annan flock


Målsättning:

Vargungen är med om att göra något tillsammans med andra och vet vad som är en bra tävlingsuppgift.

Beskrivning:

Vargungarna arbetar i mindre grupper. De planerar kontroller och organiserar en liten tävling för en annan flock eller de andra vargungarna i sin egen flock.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att ställa ledande frågor som stöder varungarnas planeringsarbete. Akela hjälper också till med att skaffa fram den utrustning som behövs för uppgifterna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutfärdighetstävling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna drar sig till minnes vilka aktiviteter de gjort under terminen och funderar på hurdana tävlingsuppgifter de kan hitta på kring de olika aktiviteterna. Flocken väljer tillsammans ut de bästa idéerna och planerar och förverkligar uppgifterna tillsammans.

Vargungarna arbetar kullvis (alternativt i grupper eller par). Alla kullar planerar en eller flera kontrolluppgifter. Akela handleder och ger tips. Låt sedan en annan flock utföra uppgifterna. Alternativt kan kullarna utföra varandras uppgifter. Forma helheten så att kullarna planerar olika slags kontroller.

Lägg till tips

Bifoga