Vargungen deltar i att göra saker tillsammans och vet hurdan en bra tävlingsuppgift är.

Valikko

Vi ordnar tillsammans en tävling eller planerar en kontroll för en annan flock


Målsättning:

Vargungen deltar i att göra saker tillsammans och vet hurdan en bra tävlingsuppgift är.

Beskrivning:

Planera kontroller och ordna en småskalig tävling åt en annan flock. Ni kan även genomföra kontrollerna i den egna flocken, så att varje kull eller par planerar en kontroll, som resten av flocken utför.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutfärdighetstävling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga