Vargungen arbetar för att nå ett gemensamt mål utan någon belöning. Vargungen lär sig samarbetets styrka.

Valikko