Vargungen vet att det finns scouter också på annat håll än i den egna flocken.

Valikko

Jag bekantar mig med en annan flock


Målsättning:

Vargungen vet att det finns scouter också på annat håll än i den egna flocken.

Beskrivning:

Flocken besöker en annan flocks vargungemöte, eller bjuder in en annan flock till sitt eget möte.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Kaveritaidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela kontaktar en annan flock och arrangerar träffen. Akela handleder vargungarna i att komma på program.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Starkare tillsammans

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Planeringsansvaret delas jämnt mellan ledarna. Under den gemensamma träffen lär flockarna känna varandra och utför en aktivitet ur ett lämpligt spår. Flockarna lär varandra en av sina favoritlekar. Mötets avslutning följer värdflockens traditioner. Diskutera tillsammans vilka skillnader och likheter det finns mellan flockarnas traditioner.

Lägg till tips

Bifoga