Vargungen lär sig att fungera tillsammans med olika människor.

Valikko

Jag bekantar mig tillsammans med min flock med handikappscouting


Målsättning:

Vargungen lär sig att fungera tillsammans med olika människor.

Beskrivning:

Förverkliga program tillsammans med handikappscouterna. Fundera tillsammans med handikappscouterna på något meningsfullt program som ni förverkligar. Gör ett spår, en rolig utfärd eller en pjäs för kårens fest. Tala om olikheter och hjälp vargungarna att ta i beaktande handikappgruppens behov i planeringen (t.ex. hjälpmedel).

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kaveritaidot Moninaisuus Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Starkare tillsammans

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga