Vargungen vet vad utvecklingssamarbete är för något.

Valikko

Jag deltar i ett projekt kring utvecklingssamarbete


Målsättning:

Vargungen vet vad utvecklingssamarbete är för något.

Beskrivning:

Vargungarna bekantar sig med utvecklingssamarbete. Vad är det för något? Hur går det till att delta? Flocken deltar i Finlands Scouters projekt kring utvecklingssamarbete.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Kansainvälisyys Palvelu Partiokulttuuri Vaikuttaminen
Längd 1 h
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Akela reder ut hur flocken kan delta i utvecklingssamarbete och fungerar sedan som sakkunnig.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Starkare tillsammans

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Scoutidealen förbinder oss starkt till att verka för en bättre värld. Robert Baden-Powell som grundade scoutingen uppmanade i sitt sista meddelande scouterna att lämna den här världen som en lite bättre plats än den var när vi kom hit. Genom biståndsprojekt bygger scouterna vänskap över gränser och lär sig om olika levnadsförhållanden. Tack vare att det finns scouter överallt i världen går det enkelt att på olika ställen hitta samarbetspartner på gräsrotsnivå, vilket säkerställer att hjälpen faktiskt når fram. Därför räknas scouterna som pålitliga inom utvecklingssamarbete, och får t.ex. del av utrikesministeriets biståndsanslag via sina biståndsprojekt.

Lägg till tips

Bifoga