Vargungen förstår vad det går att åstadkomma genom samarbete.

Valikko

Jag deltar i ett talko


Målsättning:

Vargungen förstår vad det går att åstadkomma genom samarbete.

Beskrivning:

Flocken deltar i ett talko.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Palvelu Suomalainen kulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Akela hittar ett lämpligt talko som flocken kan delta i och kommer överens med arrangörerna om att vargungarna deltar. Akela ser till att vargungarna har tillräckliga arbetsredskap till hands. Kulledaren delar ut redskap åt de andra.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Starkare tillsammans

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungen säljer adventskalendrar tillsammans med resten av flocken. Efteråt diskuterar man vad som var roligt med försäljningen? Vad som uppnåddes? Hur det hade varit om man hade gjort samma arbete ensam? 

Flocken deltar i kårens eller församlingens talkoarbete. Efteråt diskuterar flocken det utförda talkoarbetet. Vad var roligt? Vad uppnåddes? Hur hade det varit om man hade gjort samma arbete ensam? 

Flocken ordnar ett eget talko som går ut på att städa, sköta trädgården eller kratta. Efteråt diskuterar flocken talkot. Vad var trevligt? Vad fick ni gjort? Hur hade det varit att utföra samma arbete ensam?

Flocken deltar i kårens eller församlingens talko. Efteråt diskuterar gruppen talkot. Vad var trevligt? Vad fick ni gjort? Hur hade det varit att utföra samma arbete ensam?

Lägg till tips

Bifoga