Vargungen lär sig göra saker tillsammans och inser vad man får till stånd genom samarbete.

Valikko

Jag deltar i ett talko


Målsättning:

Vargungen lär sig göra saker tillsammans och inser vad man får till stånd genom samarbete.

Beskrivning:

Delta i till exempel den egna kårens talko. Ni kan även ordna ett eget jippo för flocken. Städa, ta hand om trädgården, räfsa eller sälj adventskalendrar. Diskutera om det genomförda talkot. Vad var trevligt? Vad fick vi till stånd? Hur skulle det ha varit ifall man gjort samma arbete ensam?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Palvelu Suomalainen kulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Starkare tillsammans

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungen säljer adventskalendrar tillsammans med resten av flocken. Efteråt diskuterar man vad som var roligt med försäljningen? Vad som uppnåddes? Hur det hade varit om man hade gjort samma arbete ensam? 

Flocken deltar i kårens eller församlingens talkoarbete. Efteråt diskuterar flocken det utförda talkoarbetet. Vad var roligt? Vad uppnåddes? Hur hade det varit om man hade gjort samma arbete ensam? 

Lägg till tips

Bifoga