Vargungen förstår vad mobbning är och vet att det är fel. Vargungen har redskap för att hjälpa den som blir mobbad.

Valikko

Jag diskuterar mobbning tillsammans med min flock och vi hittar på ett sätt att få mobbning att upphöra.


Målsättning:

Vargungen förstår vad mobbning är och vet att det är fel. Vargungen har redskap för att hjälpa den som blir mobbad.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med en fiktiv berättelse om mobbning och lär sig på så sätt att känna igen olika former av mobbning. Vargungarna funderar tillsammans på om mobbning är rätt, och hur de kan hjälpa eller försvara den som blir mobbad. Vargungen får leva sig in i hjälparens roll genom att dramatisera.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Kaveritaidot Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ihmissuhteet
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att förbereda en liten pjäs om mobbning tillsammans med några vargungar. Om de vill kan också vargungeledarna själva uppföra pjäsen. Akelas uppgift är att handleda vargungarna när de diskuterar mobbning och att hjälpa dem att lära sig vilka olika former av mobbning som förekommer. Akela uppmuntrar vargungarna att fördöma mobbning och försvara den som blir mobbad. Akela lyssnar och uppmuntrar om någon av vargungarna vågar berätta om sina egna erfarenheter av mobbning.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Starkare tillsammans

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Före mötet gömmer ledarna lappar i kårlokalen eller utomhus. På lapparna står olika mobbningssätt (t.ex. att slå någon, söndra någons glasögon, sprida ut elaka rykten om någon, att kalla någon tjock). Vargungarna letar fram de gömda lapparna och flocken går snabbt igenom dem. Är det rätt att mobba? Vad skulle du göra om du såg någon mobba någon annan? Hur kan du hjälpa den som blir mobbad? Berätta för akela, säga något trevligt till den mobbade ("Bry dig inte om dem!"), säga något åt den som mobbar ("Det där var inte snällt sagt. Sluta!"), be den mobbade med i det egna gänget så att hen kommer bort ur mobbningssituationen, be en kompis komma med och tillsammans gå och säga till mobbarna att sluta. Källa: KiVa Skola, Lärarnas handbok för klass 4 (Opettajan opas, alakoulun 4. luokalle)

Flocken funderar på mobbning. Som inledning tar flocken del av en liten föreställning som akelorna/vargungeledarna eller några vargungar spelar upp för resten av gruppen. Föreställningen är så kort att det går bra att öva till den i början av mötet, t.ex. medan de andra leker ett par lekar. Så här ser pjäsens upplägg ut: Vargungarna väntar utanför kårlokalen på att mötet ska börja. Två av vargungarna pekar på en tredje och säger högt: "Titta, där är den där fjanten igen. Varför ska han/hon alls vara med i scouterna? Han/hon vågar säkert inte ens komma med på förläggningen. Minns du hur vi skrämde honom/henne förra gången när vi var i utfärdsstugan?" "Jo, och se vilken ful ryggsäck han/hon har!" Den tredje vargungen hör vad de två andra säger, ser ledsen ut men säger inte emot. Efter föreställningen diskuterar flocken tillsammans vad som hände och hurdan situationen som pjäsen handlade om var: Vad hände? Vem var mobbaren? Vem blev mobbad? Hur såg den mobbade ut? Hur månne hen kände sig? Hur gick mobbningen till? Vad är också mobbning? Mobbning är trakasserier som upprepas, och som riktas mot en och samma person gång efter gång. Mobbning är att tilltala någon med öknamn, skratta åt någon, knuffas, slå, lämna någon utanför, skicka runt elaka meddelanden på lappar, sprida ut elaka rykten eller ta/förstöra någons saker. Pjäsen kan sedan spelas upp flera gånger så att vargungarna får testa olika sätt att försvara den mobbade och på så sätt får prova på hur det känns att ta parti för den mobbade. Källa: KiVa Skola, Lärarnas handbok för klass 4 ( Opettajan opas, alakoulun 4. luokalle)

Ett namn är ett tecken på att personen hör till samhället. Vad betyder vargungarnas namn? Namnet visar ofta att någon kommer från en viss familj, och en del har fått sina namn av någon äldre släkting. Vargungarna får till uppgift att ta reda på vad deras namn betyder och varför de har fått just det namn de har. På nästa möte diskuterar flocken det vargungarna fått reda på. Vad har det för betydelse att akela kan allas namn? Vad är ett smeknamn? Har vargungarna sådana? Vilka personer får använda deras smeknamn? Vad är ett öknamn? Har någon av vargungarna någon gång fått ett sådant? Det är en form av mobbning att ge varandra öknamn. Hur känns det om någon kallar dig vid ett öknamn, eller använder ditt namn på ett hånfullt sätt? Källa: Det danske spejderkorps

Vargungarna ritar sina händer på färgat papper och tänker för vart finger ut en person som de skulle kunna vända sig till ifall någon mobbar dem (t.ex. en vän, förälder, lärare, skolpersonal, scoutledare, polis, kurator, syskon). Vargungarna motiverar för de andra varför de valt just de fem personerna. (Källa: Compasito, Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja)

Flocken förbereder små pjäser om temat mobbning. Akela delar ut situationer och roller. Vargungarna hittar på lösningar och olika sätt att hjälpa den mobbade samt funderar på hur det känns att vara den som mobbar eller den som blir mobbad. Det är viktigt att gå igenom uppgiften och situationerna noggrant efteråt. Vad är mobbning? På vilka sätt kan någon bli mobbad? Förekommer mobbning också på nätet? Varför mobbar människor varandra? Hur påverkas den som blir mobbad av mobbningen? Hur påverkas den som mobbar och hela gruppen?

Kroppens språk. Vargungarna övar på att utrycka sig med kroppsspråk. Hur ser en ledsen och en glad människa ut?

Empati genom berättelser. Lyssna på en tankeväckande berättelse tillsammans med flocken och diskutera om berättelsen. Behövde någon hjälp? Vem hjälpte? Vem borde ha hjälpt? Berättelsen kan till exempel vara den välkända berättelsen om den barmhärtige samariern. (Bibeln: Lk. 10: 25-37).

Lägg till tips

Bifoga