Vargungen lär sig betydelsen av att tacka och att hjälpa till.

Valikko

Jag funderar på betydelsen av att tacka och hjälpa


Målsättning:

Vargungen lär sig betydelsen av att tacka och att hjälpa till.

Beskrivning:

Fundera på betydelsen av att tacka och att hjälpa till.

Kom tillsammans överens om att tacka och hjälpa andra under den kommande veckan, alltid då det  nns en möjlighet till det. Öva på det redan under mötet. Medan ni tillverkar hemhjälpskortet, fundera på om ni förväntar er ett tack för arbetet ni gjort. Borde man alltså också komma ihåg att tacka föräldrarna då de gör motsvarande arbete? Gå under nästa veckas möte igenom vad som händer under veckan och hur tackandet och hjälpandet kändes. Lek vid tapto ”jag kallar till mig”-leken. Den första personen börjar med att kalla någon till sig, genom att säga: ”Jag kallar Julia till mig.” Den namngivna ställer sig bredvid den som kallat och den som kallat tackar för något: «Jag vill tacka Julia för att hon brukar gå hem tillsammans med mig.» Nästa person att kalla är personen som satt bredvid personen som just kallats.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen Hemma
Färdighetsområden Arjen taidot Kaveritaidot Palvelu Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Kiusaaminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Starkare tillsammans

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungen säljer adventskalendrar tillsammans med flocken. Under försäljningen kommer vargungarna ihåg att tacka kunderna. 

Lägg till tips

Bifoga