Vargungen gör något tillsammans med olika slags människor.

Valikko

Jag och min flock bekantar oss med scouting för personer med en funktionsnedsättning


Målsättning:

Vargungen gör något tillsammans med olika slags människor.

Beskrivning:

Vargungen gör något tillsammans med scouter som har en funktionsnedsättning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kaveritaidot Moninaisuus Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Akela kontaktar en grupp sisu-scouter (scouter med en funktionsnedsättning) och organiserar ett gemensamt möte eller evenemang.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Starkare tillsammans

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Programmet under den gemensamma träffen kan gå ut på att göra aktiviteter som hör till vargungeprogrammet, leka eller planera ett framträdande till kårens fest. Likaså diskussioner om olikheter kan ingå. På vilka sätt är människor olika? Exempel på olikheter kan vara hårfärg, ögonfärg, hur snabbt vi springer, vilka instrument vi spelar, hudfärg, en synskada, en hörselskada, ett röreslehinder eller vår klädsel.

Lägg till tips

Bifoga