Vargungen lär sig ta ansvar för gemensamma uppgifter.

Valikko

Jag sköter under en veckas tid en en överenskommen uppgift hemma.


Målsättning:

Vargungen lär sig ta ansvar för gemensamma uppgifter.

Beskrivning:

Instruera vargungarna att (i samförstånd med föräldrarna) välja en uppgift att ta hand om under en veckas tid. Uppgiften kan till exempel vara att dagligen föra ut skräp eller att ta ut hunden. Ge dem i uppgift att hemma fylla i vargungebokens hemhjälpskort, så att den överenskomna uppgiften och föräldrarnas kvittering skrivs in.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Hemma
Färdighetsområden Arjen taidot Itsensä johtamisen taidot Palvelu Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ihmissuhteet Terveys ja turvallisuus Vastuu elinympäristöstä
Teemat Työelämätaito

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Starkare tillsammans

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga