Vargungen lär sig förstå olikhet, samt bekantar sig med olika länders seder och kultur.