Vargungen vet att alla är olika men ändå lika mycket värda. Hen vet att det i olika länder finns olika seder.

Valikko

Världen

Vargungen vet att alla är olika men ändå lika mycket värda. Hen vet att det i olika länder finns olika seder.

Vargungen bekantar sig med olika länders seder och kultur.

Obligatoriska

Valbara