Vargungen vet att det bor människor från olika kulturer i Finland.

Valikko

Jag bekantar mig med en invandrare som bor i Finland


Målsättning:

Vargungen vet att det bor människor från olika kulturer i Finland.

Beskrivning:

Flocken bjuder in en invandrare till ett möte i kårlokalen. Gästen berättar om seder och bruk i sin kultur.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Kansainvälisyys Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela bjuder in gästen och hjälper vargungarna komma på bra frågor att ställa.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Världen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Gästen och Akela kan tillsammans förbereda lite gemensam sysselsättning åt vargungarna. T.ex. lekar, matlagning, dans, sång eller en saga.

Gästen kan t.ex. vara en kompis, kollega eller en av vargungarnas föräldrar. Kontakter till invandrare går också att få via församlingen, invandringsorganisationer och studentorganisationer. Gästen berättar om sitt hemland, t.ex. om skolan, klimatet och högtider. Hur ser landets historia och statsform ut? Ni kan också diskutera språk, klädsel, religion, folktro och traditioner. Vilka traditioner har gästen hållit fast vid i Finland? Finns det viktiga exportprodukter i landet, och går det att köpa dessa också i Finland? Hur ser familjerna och familjelivet ut i landet? Vilka djur finns där? Har landet några miljöproblem? Bilder är trevliga. Gästen berättar också varför hen har flyttat till Finland. Om gästen har varit tvungen att fly från sitt land kan hen berätta vad som hände, varför det hände och hur det var att fly. Vargungarna får ställa frågor och berätta om sina tankar. Slutdiskussion: Vilka är de största skillnaderna mellan gästens hemland och Finland? Vad har länderna gemensamt? Skulle vargungarna vilja bo i gästens hemland?

Lägg till tips

Bifoga