Vargungen accepterar att människor är olika, och förstår att alla är lika mycket värda.

Valikko

Jag förstår att människor är olika men lika mycket värda


Målsättning:

Vargungen accepterar att människor är olika, och förstår att alla är lika mycket värda.

Beskrivning:

Vargungen funderar över på vilka sätt människor är olika.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Kansainvälisyys Moninaisuus
Längd 30 min
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Akela leder diskussionen och ställer stödfrågor som leder diskussionen vidare.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Världen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna tittar på snöflingor genom förstoringsglas. Är alla snöflingor likadana? Är alla människor likadana? Vargungarna klipper ut snöflingor av papper och dekorerar kårlokalen. Material: Papper, saxar, förstoringsglas. Källa: Norges Speiderforbund

Vargungarna arbetar i par och tänker ut tre saker som skiljer dem åt, och tre saker som de har gemensamt. Har skillnaderna någon betydelse? Vilka skillnader skulle det kunna vara på en finländsk och en utländsk vargunge? Källa: Girlguiding UK

Lägg potatisar i en korg. Vargungarna tar varsin potatis ur korgen och bekantar sig med sin potatis. Vilka är just den potatisens speciella drag och kännetecken? Alla hittar på ett namn åt sin potatis, och också vad den har för hobbyer, familjerelationer och karaktärsdrag. När alla är klara läggs alla potatisar tillbaka i korgen och hälls därefter ut på golvet. Sedan ska alla hitta sin potatis och presentera den för de andra. När presentationsrundan är klar ska potatisarna hitta vänner bland de andra potatisarna. Akela ser till att ingen blir ensam. Material: En potatis per vargunge.

Vargungen provar på att klara sig utan olika sinnen. Hur är det att knyta skorna och röra sig i kårlokalen utan att kunna se? Hur kommunicerar någon som är hörsel- eller synskadad? Akela läser berättelsen om grodan i gräddstånkan och flocken bekantar sig tillsammans med sisu-märket.

Vargungen funderar över på vilka sätt människor är olika. Exempel på olikheter kan vara hårfärg, ögonfärg, hur snabbt vi springer, vilka instrument vi spelar, hudfärg, en synskada, en hörselskada, ett röreslehinder eller vår klädsel. Flocken diskuterar olikheter och likheter.

Hurudan är jag ? - Rita ett självporträtt - Rita saker som är viktiga för dig (värderingar) - Rita människor och saker som är viktiga för dig (rötter) - Rita dina egna drömmar i ett moln och häng upp dem på väggen i kårlokalen som påminnelse. Häng upp vargungarnas bilder som en utställning på väggen i kårlokalen. Titta på utställningen. Sätt er i en ring och fundera tillsammans: Vad har vi gemensamt? På vilken sätt är vi olika? Varför är det en bra sak att vi alla är lite olika? Vilka utmaningar uppstår för att vi är olika? Vilka saker hjälper oss att samarbeta trots att vi är olika? (källa: dialogitaitaja)

Lägg till tips

Bifoga