Vargungen uppmuntras till att smaka på nya maträtter.

Valikko

Tillsammans med flocken upplever jag smaker från olika kulturer


Målsättning:

Vargungen uppmuntras till att smaka på nya maträtter.

Beskrivning:

Prata om era egna upplevelser, resor och smakupplevelser. Bekanta er med något annat lands mat och matvanor. Fundera på hur och varför maten och matvanorna är annorlunda än i Finland. Gör till exempel couscous, wok eller falafel under vargungemötet. Smaka även på ovanligare utländska frukter. Minns att ta i beaktande eventuella allergier!

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kansainvälisyys Ruuanlaitto
Längd 1 h
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus Toisten kunnioittaminen Vastuu elinympäristöstä Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akelan tar på förhand reda på information om olika maträtter och matvanor.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Världen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga